Tagozatok

Tagozatok beosztása:

Részletes tagozati beosztás letöltése ITT.

Helyszín (Kazy) Idopőnt Tagozat
204 24. du 14-18h Oktatás- és neveléselmélet
205 24. du 14-18h Nevelés- és pedagógiatörténet
206 24. du 14.30-18h Pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia
207 24. du 14-18h Gyermekvédelem és hátrányos helyzet
211 24. du 14-18h Gyógypedagógia elméleti és gyakorlati témakörei
214 24. du 14-18h Nevelésszociológia és szociálpedagógia
303 24. du 14-18h Emberi erőforrás fejlesztés
304 24. du 14-18h Közművelődés
302 25. de 9-13h A könyvtárügy aktuális kérdései
204 25. de 9-13h Fejlődéslélektan 2
205 25. de 9-13h Alkalmazott pszichológia
206 25. de 9-13h Szociálpszichológia 2
207 25. de 9-13h Szexuálpszichológia
211 25. de 9-13h Vallás és életminőség
214 25. de 9-13h Klinikai pszichológia és Addiktológia
204 25. du 13-17h Fejlődéslélektan 1
205 25. du 13-17h Pedagógiai pszichológia 1
309 25. du 13-17h Pedagógiai pszichológia 2
303 25. du 13-17h Általános lélektan 1
304 25. du 13-17h Általános lélektan 2
305 25. du 13-17h Általános lélektan 3
211 25. du 13-17h Személyiségpszichológia
307 25. du 13-17h Szociálpszichológia 1
308 25. du 13-17h Klinikai- és egészségpszichológia

Az OTDK előadásainak rezümé kötete ITT letölthető!

_________________________________________________________________________________________

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kellett, hogy melyik tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni (lásd részletesen alább, a szekció felhívásában és az OTDT online rendszerében):

A Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakított ki (így a pályamunka más tagozatba is kerülhetett, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek)

Tagozatok alszekciónként

1. A PEDAGÓGIAI ALSZEKCIÓBA a neveléselméleti, nevelésfilozófiai, oktatáselméleti (didaktika), nevelés- és pedagógiatörténeti, összehasonlító pedagógiai, szociálpedagógiai, gyermekvédelmi, köz- és felsőoktatás-politikai, oktatásgazdaságtani, oktatásjogi, oktatásigazgatási és nevelésszociológiai kutatásokat feldolgozó dolgozatokat várjuk, valamint a tágabb értelemben vett, interdiszciplináris kapcsolatrendszerében értelmezhető gyógypedagógia elméleti és történeti témaköreit tárgyaló pályamunkákat. Nem tartoznak ebbe a Szekcióba a döntően szakmódszertani (tantárgypedagógiai), illetve oktatástechnológiai (oktatástechnikai) indíttatású és tartalmú TDK-pályamunkák, amelyekkel az OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójába lehet nevezni.
2. A PSZICHOLÓGIAI ALSZEKCIÓBA az általános lélektan, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, szociálpszichológia, személyiségpszichológia és egyéb alkalmazott pszichológia témáiból várunk dolgozatokat.
3. AZ ANDRAGÓGIAI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: az andragógia pedagógiai és pszichológiai kérdései, felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőtt nevelés, közművelődés, élethosszig tartó tanulás, művelődésszociológia, esztétikai tudatformálás és nevelés, vezetéselmélet és intézményrendszer, emberierőforrás-tanácsadó, kulturális mediátor, kulturális turizmus, múzeumi mediáció, művelődéselmélet, művelődéspolitika, kommunikációelmélet (kivéve a kifejezetten matematikai, ismeretelméleti, szociológiai munkákat) művelődéstörténet (kivéve a nyelvészeti, néprajzi, vallásfilozófiai, tudománytörténeti, zenei dolgozatokat).
4. A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: könyv-, könyvtár- és nyomdászattörténet, sajtótörténet, a művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai, olvasáskutatás (olvasáspszichológia, olvasáspedagógia, olvasásszociológia), könyvtár-pedagógia, a gyűjteményszervezés, formai és tartalmi feltárás automatizált könyvtári környezetben (retrospektív konverzió, szabványosítás, közös katalogizálás stb.), tájékoztató munka, könyvtári menedzsment, a könyvtár szociális funkciói. A könyvtár, mint az élethosszig tartó tanulás egyik színtere. A könyvtárügy aktuális kérdései.